Harry Hummels: Verantwoord beleggen 2.0 in de pensioenwereld

Hoofdstuk in Kapitaal Vertrouwen

14-11-13 |

De financiële crisis waart rond, de dekkingsgraden van pensi­oenfondsen staan onder druk en van een gedeelde visie op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel is geen sprake meer. In die context wordt van pensioenfondsen nog steeds gevraagd verantwoord te beleggen. Voor sommige fondsen hoeft dat even niet meer. Zij beperken zich tot het drijvend houden van het pensioenschip. Aandacht voor andere zaken dan het directe overleven is er niet. Het gros van de pensioenfondsen in Nederland, zo wees onderzoek van pensioenkoepel Opf enkele jaren ge­leden uit, voert inmiddels actief beleid op het vlak van verantwoord be­leggen. In de uitvoering blijft het beleid echter vaak steken in het uitslui­ten van de meest ongewenste beleggingen – zoals die van producenten van controversiële wapens – en het aanspreken van ondernemingen op hun gedragingen.

Related files

ECCE Newsletter

Maastricht University