Sociaal gedrag van linkse en rechtse kiezers

Working paper

17-09-12 |

In de afgelopen verkiezingen positioneerden linkse partijen zich in het debat vaak socialer dan rechtse partijen. Uit onderzoek onder Nederlandse beleggers blijkt dat beleggers die links stemmen zich in het algemeen socialer gedragen dan beleggers die rechts stemmen. Linkse kiezers doen bijvoorbeeld meer vrijwilligerswerk en zijn vaker geregistreerd als orgaandonor dan rechtse kiezers. Dit suggereert dat rechtse kiezers zich meer volgens het economische standaardmodel gedragen, waarin mensen alleen proberen hun eigen geluk te maximaliseren en zich niet pro-sociaal gedragen.
 

Links

ECCE Newsletter

Maastricht University